INTERCOOLER

Araç performansını arttırmak ve daha fazla güç elde edebilmek için Intercooler sistemin önemli parçalarından biridir. Turbomotorlu araçlarda turbodan çıkan yüksek sıcaklıktaki hava Intercooler’dan geçerken belirli bir dereceye kadar soğutulur ve emme manifolduna iletilir. Bu şekilde volumetrik verimin artması, birim hacimdeki havanın oksijence zenginleşmesi sağlanır. 

Intercooler’da soğutma, içindeki özel formlu türbülatör yapısı sayesinde azami miktarda sıcak havayı türbüle eden tüpler ve dış ortam havasının fan desteği ile finlerin arasından geçirilmesiyle gerçekleşen ısı transferi sayesinde sağlanır. Çekiş gücünün artmasını ve tam yanma sonucu dış ortama verilen egzoz gazının çevresel değerlere uyumunu sağlayan Intercooler, sistemde önemli bir fonksiyonu yerine getiren ısı değiştiricisidir. 


Sipariş Vermek ve Bilgi Almak İster Misiniz?